Integriteit; hoe doe je dat?

Integriteit is een van de meest belangrijkste reputatiedragers voor bedrijven en organisaties. Maar uit onderzoek blijkt ook dat er een correlatie is tussen het ethisch klimaat van een organisatie en ongewenst (ook wel deviant) werkgedrag van medewerkers.

Door medewerkers gezamenlijk te laten werken aan het Morele kompas van hun organisatie ontstaat inzicht en bewustwording. Waarmee een belangrijke eerste stap kan worden gezet om contraproductief en ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan.

De sessie duurt 1 dag en wordt aangeboden in Nijega.

Binnen een groepsgrootte van 6-10 deelnemers worden intrinsieke persoonlijke waarden tastbaar en bespreekbaar gemaakt. Nadat de waarden van team of organisatie in gezamenlijkheid zijn vastgesteld worden deze getest. Het simuleren van in- of externe gebeurtenissen die een beroep doen op ‘de morele waarden’ leidt tot mooie discussies. Het toetsen van elkaars mening op deze ongedwongen wijze brengt de discussie op een hoger en meer duurzaam niveau.  Met het vaststellen van de ingrediënten voor het morele kompas wordt de workshop afgesloten.

Aantal deelnemers: 6-10

 

 

 

 

Expertise