Veranderingen, spanningen, misverstanden; in iedere (werk)relatie komen ze voor. Wanneer er geen ruimte meer lijkt te zijn voor overleg, of wanneer spanningen zo hoog oplopen dat dit zijn weerslag krijgt op mensen en organisaties kan externe begeleiding effectief zijn.  Als (arbeids)mediator begeleid ik processen binnen en tussen bedrijven, wanneer beide partijen vrijwillig en in gezamenlijkheid naar een oplossing willen zoeken. Ik werk hierbij conform de beroepseisen van de MfN waarin onpartijdigheid en vertrouwelijkheid vaste waarden zijn.

Instemming met de aanpak van beide partijen is altijd het uitgangspunt. Gedurende het traject zorg ik voor goede vastlegging van het verloop en de gemaakte afspraken.

Recente voorbeelden: onderhandeling over uitkoop aandeelhouder, vastgelopen dienstverbanden, conflicten op de werkvloer. Het herstellen van de relatie, ongeacht of partijen na mediation nog met elkaar samenwerken, maakt onderdeel uit van het proces.

Bel voor een intake met 06-11 03 94 94

Expertise