Goede vergaderingen, met een heldere structuur en degelijk voorgezeten, helpen processen op gang. Ik ben inzetbaar voor (tijdelijk) voorzitterschap, waarbij ik in goed overleg met de organisatie of stichtingsbestuur de agenda voorbereid, zorgdraag voor een zo positief mogelijk verloop van de vergadering en afspraken borg. Uiteraard conform de statuten en overige bedrijfsafspraken.

Expertise